PARTNERS

Home

 24 juni 2008 is Stichting IJsselstein Betrokken opgericht.
 

Op deze datum zijn ten overstaan van Notaris Blokhuis te IJsselstein de handtekeningen gezet. Pim van Schijndel en Puck Triesscheijn zijn de oprichters en Notaris Hans Akkermans wordt de voorzitter van de nieuwe stichting. IJsselstein Betrokken heeft als doel het vormen en instandhouden van een netwerk voor de gemeente IJsselstein, bedrijven en maatschappelijke organisaties in IJsselstein, om de samenwerking tussen hen te stimuleren en te ontwikkelen om zodoende de sociale binding in de gemeente IJsselstein te vergroten. De stichting tracht haar doel te bereiken door het in standhouden van deze website en het organiseren van "Beursvloer IJsselstein", de "MADD" ( Make A Difference Day), sinds 2010 NL DOET en de "Dag van de Dialoog". Naast de drie bestuurders van deze stichting is er een raad van Advies, ambassadeurs en drie projectgroepen, te weten de projectgroep Beursvloer, de projectgroep NL DOET en de projectgroep Dag van de Dialoog, in het leven geroepen.