Deelnemers

Tijdens de Beursvloer 2018 nemen de volgende organisaties deel aan de Beursvloer IJsselstein.

Maatschappelijke organisaties Korte informatie
Lister Lister biedt begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. We begeleiden bij vragen en problemen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Wij bieden een diversiteit aan activiteiten, trainingen en zelfhulpgroepen die begeleid worden door professionals met eigen ervaring. Dit aanbod is ook toegankelijk voor naastbetrokkenen van clienten en andere mensen buiten Lister.
AxionContinu locatie Marienstein In woonzorgcentrum Marienstein, wonen verschillende doelgroepen. Er zijn oudere mensen die allemaal een beperking hebben, een grote groep heeft lichamelijke beperkingen, er is een groep bewoners met dementie en er zijn 5 gasten die kunnen verblijven in de Hospice. Wij vinden het erg belangrijk dat bewoners zichzelf kunnen zijn, ondanks hun beperkingen. tevens willen we graag heel veel feestjes maken. Kleine feestjes zoals een lekker gebakje bij de koffie of een groter feest door een dagje uit gaan. wij kunnen op onze beurt voorlichting geven over de Hospice en dementie. tevens hebben we enkele ruimten die wij kunnen aanbieden voor scholingen, overleg oid. Daarnaast is het gewoon mooi om iets voor de oudere medemens te doen.
Klimaatneutraal Ijsselstein Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) is een inwonersinitiatief waar veel positieve energie in zit. Het biedt een platform waarin alles wat er in IJsselstein rondom duurzaamheid en transitie naar een klimaatneutrale stad zichtbaar is. Na een jaar van 4 naar 20 bevlogen vrijwilligers gegroeid. De werkgroepen ondernemen inspirerende projecten zoals woonadvies op maat, inventarisatie van de unieke collectie openbaar fruit, filmprojecten, duurzaamheidskoningin 'Minima', Zerowaste-expert Marjolein en diverse activiteiten op gebied van groen, wonen, werken, mobiliteit, recycling en onderwijs. Belangrijke drijfveer is de krachtendriehoek van inwoners, overheid en bedrijfsleven. Door krachten te bundelen ontstaat er veel moois. Want één en één is meer dan twee..
Petje af IJsselstein Petje af wil gelijke kansen voor ieder kind om zich te kunnen ontwikkelen. Met ons praktijkgerichte programma verkrijgen kinderen tussen de 10 en 14 jaar inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld. De methode stimuleert de talentonwikkeling van kinderen. Een Petje af-jaar telt 30 zondagen, verdeeld over zeven blokken. Elk blok komt een beroep aan bod. Centraal hierin staan praktijkervaring en de ontmoeting tussen de kinderen met onze gastdocenten. Kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, inspirerende rolmodellen en ontwikkelen hun vaardigheden. Hiermee bouwen zij aan hun zelfvertrouwen waarmee zij eigenaarschap kunnen nemen in hun leven en toekomst. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Geen schoolboeken voor ons dus. Samen bouwen we aan de jonge talenten van vandaag en de toekomstdromen van morgen. Bouw jij ook mee? Wij zijn op zoek naar inspirende gastdocenten, bedrijven die hun deuren willlen openen voor onze jonge talenten voor een kijkje achter de schermen maar ook leuke, uitdagende activiteiten op het gebied van kunst , cultuur en gezond gedrag en (knutsel) materiaal. Wat hebben wij te bieden? Niet alleen inspireren maar ook geinspireerd worden door onze kinderen, gevraagd of ongevraagd bedrijsadvies door de kinderen en de mogelijkheid om het verschil te maken in de ontwikkeling van onze jonge talenten. Verder is er de mogelijkheid om sponsoruitingen op te nemen op de website en social media.
WIJKOKEN WIJKOKEN, het ‘wijkrestaurant’ van onze wijktuin Achterveld/Groenvliet wordt druk bezocht. De prachtige locatie, het prettige wisselende gezelschap en de heerlijkste gerechten zijn de ingrediënten voor een rijk gevulde tafel. Onze acht vrijwillige koks en onze gastvrouw zetten zich hier enthousiast voor in. De wijktuinvrijwilligers zorgen voor heerlijke biologische groenten, kruiden en bloemen en veel logistieke zaken. Aan onze eettafel vinden we verbinding tussen mensen belangrijk. Daarom kan iedereen aanschuiven. We worden al gesponsord door Jumbo Achterveld voor de 2-wekelijkse eettafels. Voor onze extra activiteiten zoeken we nog (financieel) ondersteuners, zodat we: - ook mensen met een kleine beurs een leuk uitje kunnen bezorgen; - een IJsselsteins kookboekje kunnen gaan produceren; - een kerstdis voor een grotere groep mensen kunnen organiseren; - en wie weet nog veel meer… Onze tegenprestatie? Die houden we nog even geheim! Dat we u zullen verrassen, dat is zeker: met een peepshow…! Wilt u een keer komen eten bij WIJKOKEN? U kunt zich opgeven via wijkoken@groentrefpunt.nl. We eten iedere 1e en 3e woensdag van de maand. Kosten 4 euro p.p. (verhoging prijs in 2019). Meer informatie vindt u op GroenTrefpunt.nl/Wijkoken . Contactpersoon WIJKOKEN: Marie-José de Zeeuw, 06-81220775.
Stichting IJVO De IJVO organiseert jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie met hulp van 400 vrijwilligers een bouwweek voor 1800 kinderen. Er worden niet alleen hutten gebouwd en geverfd, maar ook veel andere activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Zo zijn er sport- en spel activiteiten, toneel, een Handarbeidtent en is er het kindercafé, waar de kinderen snoep en andere lekkere dingen kunnen kopen. Verder wordt er een grote feestdag georganiseerd, waar kinderen een "brandende" auto kunnen blussen, allerlei spelletjes kunnen doen en zich vermaken op een aantal springkussens. Wij zoeken zowel bedrijven die ons willen ondersteunen met geld, diensten of spullen willen uitlenen. De tegenprestatie zijn de 1800 dankbare kinderen en ook de 400 vrijwilligers zijn er natuurlijk erg blij mee. Verder is er de mogelijkheid om sponsoruitingen op te nemen. Meer informatie kunt u vinden op www.ijvo.nl
Bibliotheek Lek & IJssel De Bibliotheek zet zich in voor ontwikkeling van de taalvaardigheid en de digitale vaardigheid van alle inwoners van IJsselstein, van 0 tot 100 jaar. We richten ons op een goede ontwikkeling van leesvaardigheid, leesplezier en mediawijsheid bij kinderen. Met projecten zoals BoekStart, de Voorleesexpress en de Bibliotheek op School ondersteunen we actief kinderen, gezinnen, kinderopvang en de basisscholen. In het Taalhuis organiseren we programma’s voor volwassenen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. De Bibliotheek Lek & IJssel biedt laagdrempelige toegang tot een breed aanbod aan informatie en activiteiten. Activiteiten die wij zelf organiseren, maar ook als dé uitgelezen plek om uw bijeenkomst plaats te laten vinden. Laten we kennismaken en bespreken op welke vlakken we kunnen samenwerken.
Bewonersgroep Europa-Oranjekwartier De bewonersgroep Europa-Oranjekwartier bestaat uit zes bewoners van de wijk, die samen met andere bewoners werken aan meer sociale cohesie in de wijk en een veiligere en schonere wijk. Uit gesprekken met bewoners zijn er jaren geleden een aantal concrete activiteiten gestart. Een greep hieruit: - organiseren van een bewonersavond 1 a 2 x per jaar, o.a. over veiligheid ( met gemeente, burgemeester, BOA's, politie en Pulse in 2017)en over dementievriendelijke wijk ( met werkgroep dementie in 2018) -coördineren van een WhatsApp groep van meer dan 100 bewoners in de wijk - organiseren van activiteiten, samen met andere bewoners in de wijk, in Ontmoetingskerk en zaal sporthal Poortdijk( crea ochtenden, yoga ochtenden, paas-kerststukje maken, spelletjes, buurtlunch, snertavond e.a) -andere activiteiten als op de fiets samen naar kersenboomgaard kersen eten, gezamenlijke high tea, kookworkshop e,a. -uitgeven van een Nieuwsbrief voor bewoners die 3 keer per jaar rondgebracht worden . Hierin staan de geplande activiteiten en ander belangrijke info ( ook in Zenderstreek en face book, ons IJsselstein site) -organiseren van jaarlijkse Burendag in het Oostenrijkplantsoen -leveren van bijdrage aan concretiseren van een vreedzame wijk samen met directeur, personeel en kinderen van WIJ o.a.op gebied van nieuw speelgelegenheid van school in de wijk -deelname aan integraal wijkteam; wijkplatform en bewonersoverleg e.a. *We zijn heel hard op zoek naar een gezellige eigen ruimte, een Trefpunt, in de wijk voor de bewoners , een Trefpunt die door wijkbewoners gezellig kan worden ingericht . Waar samen gegeten kan worden, waar activiteiten voor en door bewoners plaats kunnen vinden, waar ondersteuning van wijkbewoners kan plaatsvinden b.v. bloedprikken, hulp bij administratie, computer vinden * we zijn op zoek naar bewoners uit onze wijk die onze bewonersgroep willen versterken. *we zoeken mensen, instanties die een workshop zouden willen geven aan bewoners: op gebied van sport, crea e.a. We bieden: -een ruimte voor een workshop -handjes bij een klus -in overleg zoeken naar een concrete tegenprestatie
Wijktuin Achterveld&Groenvliet De Wijktuin Achterveld&Groenvliet is een centrale ontmoetingsplek voor bewoners in de wijk. Op een biologische wijze worden groenten, bloemen, kruiden en fruit geteeld. In de tuin staat een BIjeenhuis met bijenkasten. Vrijwilligers onderhouden de tuin en organiseren verschillende activiteiten, ook voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor basisschoolleerlingen worden educatieve lessen georganiseerd en met andere partijen in IJsselstein worden groene en duurzame activiteiten zoals een stekjesmarkt en een biologische markt gehouden. Iedereen kan tweewekelijks komen eten in de wijktuin en wekelijks deelnemen aan het wijktuinatelier. Vanaf 2019 staat de wijktuin op eigen benen. Naast een financiele bijdrage van de vrienden van de wijktuin zoeken wij sponsoren voor (nieuwe) activiteiten voor de inwoners van IJsselstein waarmee de wijktuin haar functie als ontmoetingsplaats verder kan versterken.
Stichting Speeltuin KLoosterplantsoen De speeltuin Kloosterplantsoen in IJsselstein is tot stand gekomen door vrijwilligers en wordt beheerd en onderhouden door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het is een plaats die zo is ingericht dat kinderen tot en met 12 jaar met en zonder beperking op een veilige, uitdagende en natuurlijke manier (samen) kunnen spelen. Het ligt in een plantsoen waardoor kinderen in een groene omgeving spelen. Ze is zo gesitueerd dat ze onderdeel uitmaakt van het Kloosterplantsoen m.n. door het bomenparcours. De speeltuin ligt naast de resten van een oud klooster en talloze elementen verwijzen hiernaar. De speeltuin is ook bedoeld als ontmoetingsplek tussen kinderen onderling, tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. Daartoe worden er speciale activiteiten georganiseerd waar het ontmoeten centraal staat en wordt er bewust contact gezocht met bewoners, organisaties, instellingen uit IJsselstein en naaste omgeving. In de speeltuin en in de jaaragenda op de website van de speeltuin zijn alle activiteiten zichtbaar Het paviljoen in de speeltuin maakt het mogelijk dat bezoekers versnaperingen kunnen kopen in de speeltuin; er toiletbezoek mogelijk is en dat er feestjes en(school) uitjes kunnen worden gehouden. De speeltuin bestaat in 2019 vijf jaar en viert dan dus haar eerste lustrum. We zijn op zoek naar: - een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers die samen met andere vrijwilligers 2 keer per maand het paviljoen willen openen en de verkoop willen doen in 2019 zodat de speeltuin elke middag open kan. -voor het lustrumfeest in het voorjaar 2019 zoeken we helpende handjes,mensen die een activiteit willen begeleiden. Daarnaast zijn we voor dit feest op zoek naar iemand die, verkleed als monnik, met kinderen wil kalligraferen; naar mensen die willen schminken; broodjes willen bakken met kinderen; witte tenten, kraampjes willen uitlenen aan ons of oud-Hollandse spelen; hapjes willen maken; (producten met )kruiden willen leveren; we zoeken ook een groot schaakbord liefst met schaker en....een troubadour. - We zijn ook op zoek naar iemand die ons kan helpen in het speeltuinseizoen een NATUURmiddag en/of SPELmiddag te organiseren Wat bieden we als tegenprestatie? - veel gezellige mensen, vrijwilligers waarmee je werkt in een goede sfeer - 2 uur met je organisatie spelen in de ochtend /avond terwijl het paviljoen geopend wordt. Spellen gratis beschikbaar. 's Middags kan natuurlijk ook. - andere mogelijkheden bespreken in onderling overleg
PvdA afdeling IJsselstein De jeugd heeft de toekomst! De PvdA afdeling IJsselstein biedt een platform voor betrokken en vaak bevlogen mensen die het beste voor hebben met hun gemeente, provincie of land. Door actief te worden in de gemeentepolitiek kun je meepraten over wat er speelt in je gemeente. Je breidt je kennissenkring uit met dikwijls boeiende mensen. De afdeling IJsselstein van de PvdA is momenteel op zoek naar jonge mensen en biedt begeleiding en scholing aan om kennis maken met de (lokale) politiek en samen te ontdekken welke rol jij zou willen spelen. Je bijdrage binnen de partij kan klein of groot zijn, dat ligt helemaal aan jezelf. Voor ons het belangrijkste is dat zoveel mogelijk inwoners en ook de jongeren (<35) van ons mooie IJsselstein zich betrokken voelen bij de politiek. Jong en oud en ongeacht afkomst. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan een kijkje op de website ( https://ijsselstein.pvda.nl ) en neem contact met ons op. Dan ontmoeten we elkaar in IJsselstein!
Politieke partij Als lokale politieke partij vinden wij het uitgangspunt van de Beursvloer belangrijk. Het is de manier om met veel inwoners in contact te komen. Niet om met een pitch u te overtuigen van onze programmapunten. Nee, we willen juist input van onze inwoners hebben om te bekijken welke zaken in het algemeen belang aandacht verdienen en uitgevoerd moeten worden. Tijdens onze maandelijkse meepraatsessies hebben we al contact met een (beperkt) aantal inwoners. We hopen tijdens de Beursvloer veel mensen te kunnen spreken. Tal van onze Raadsleden zijn herkenbaar aanwezig zodat u met hen in contact kunt komen om zaken te bespreken die u belangrijk vindt voor het besturen van onze stad. In de afgelopen periode hebben wij "handjes" geleverd om diverse klussen in het "groen" uit te voeren, iets dat we dit jaar ook graag weer willen doen! LDIJ Ronald Koehorst
Kinderopvang SKIJ Wij zijn een IJsselsteinse kinderopvang organisatie voor kinderen van 0-12 jaar oud. Creatief en betrokken. Onze organisatie kenmerkt zich o.a. door samenwerking met lokale organisaties (Ewoud, Speeltuin Kloosterplantsoen, basisscholen, bibliotheek, sportverenigingen etc). Daarnaast organiseren wij jaarlijks de mini-huttenbouw voor alle peuters en kleuters in IJsselstein en lampionnenoptocht voor kinderen 4-12 jaar. Wij zijn op zoek naar leuke, uitdagende activiteiten gericht op win-win voor kinderen of onze organisatie. Workshops voor onze leidsters etc. Wij bieden: (Gezamenlijke) activiteiten en uitvoeren, ruimte in de avonduren/weekend.
VVD IJsselstein Wij bieden helpende handjes.
Werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein Werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein Dementie wordt volksvijand nummer één: binnen korte tijd heeft één op de vijf Nederlanders een vorm van dementie, met alle gevolgen voor deze mensen en de samenleving. Om daar op te anticiperen is op initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, de werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein opgericht. De werkgroep heeft met de Gemeente IJsselstein op 28 maart 2018 het participatie verdrag “Dementievriendelijk IJsselstein” gesloten, met als doel: • Stem geven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en daarmee het versterken van hun positie. • Verspreiden van informatie over dementie en daarmee het doorbreken van het taboe rond de ziekte. • Vergroten van kennis gericht op signalering en het omgaan met dementie bij een groot aantal mensen met dementie om deelname aan de samenleving te handhaven. • Toegankelijk maken van diensten, maatschappelijke en culturele activiteiten voor mensen met dementie om deelname aan de samenleving te handhaven. • Zoveel mogelijk mensen dementievriendelijk maken (door bijvoorbeeld de “GOED” test uit te voeren op www.samendementievriendelijk.nl). Als alternatief voor de genoemde “GOED” test biedt de werkgroep gratis trainingen aan voor instellingen of organisaties, waarin achtergronden van de ziekte, het herkennen en omgaan met demente personen aan de orde komen. De werkgroep heeft de afgelopen tijd al diverse trainingen verzorgd, o.a. voor de eerstelijns gezondheidszorg, de wijkagenten, het sociaal team, medewerkers van de bibliotheek, de chauffeurs van Pulse, de buurtvereniging Europa- Oranjekwartier en de medewerkers van Albert Heijn. Afspraken lopen o.a. met de fysiotherapeuten en de brandweer. • We willen graag in contact komen met instellingen en organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben, of kunnen krijgen met mensen met dementie, om afspraken te maken over informatieverstrekking en training. • Daarnaast willen we graag in contact komen met instellingen of organisaties, die kunnen bijdragen aan activiteiten voor deze groep mensen, zodat ze zich veilig en geborgen voelen in de IJsselsteinse gemeenschap. Dr. Fred J.L.M. Haas, lid werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein, dementievriendelijkijsselstein@gmail.com
Stichting Vier het Leven Stichting Vier het Leven is een goede-doelen-organisatie die door heel Nederland compleet verzorgde sociaal culturele activiteiten voor ouderen (65+ jaar) organiseert. Op deze manier wordt op een positieve manier eenzaamheid aangepakt. In 2018 gaan we door heel Nederland met ongeveer 24.000 ouderen, onze gasten, uit. Dit verzorgen we met een geweldig team van circa 1.800 vrijwilligers. Veel ouderen vinden het niet leuk om alleen uit te gaan en hebben niet altijd iemand hebben die mee wil of kan. Anderen vinden de organisatie van een avondje uit lastig of zijn fysiek kwetsbaar maar kunnen met een ondersteunde arm prima op pad. Onze gasten worden thuis opgehaald door een gastvrouw of gastheer en gaan samen met andere gasten een heerlijke middag of avond uit. Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ organiseren wij ook in IJsselstein uitjes met begeleiding. Ouderen gaan samen met onze vrijwilligers naar voorstellingen in verschillende theaters, concertzalen en filmhuizen in de regio. We gaan o.a. naar Fulcotheater in IJsselstein, TivoliVredenburg in Utrecht, Theater De Kom in Nieuwegein en naar de Janskerk in Utrecht. We bieden jaarlijks een afwisselend programma van ongeveer 70 muziek, show, opera en klassieke concerten. Gasten maken uit dit aanbod zelf hun keuze en melden zich telefonisch of per post aan. Vier het Leven zorgt voor de entreekaarten, consumpties, de begeleiding, het vervoer en prettig gezelschap. Tijdens een avond uit ontstaan nieuwe ontmoetingen tussen ouderen onderling en tussen ouderen en vrijwilligers. Een bijzondere belevenis die het voor ouderen mogelijk maakt om mee te blijven doen.
Het boerenleven Dagbesteding Het boerenleven is een kleinschalige agrarische dagbesteding. Het geeft zinvolle dagbesteding met structuur voor ouderen met een vorm van beginnende dementie. Deelnemers komen uit Montfoort en Ijsselstein. Deelnemers kunnen dicht bij de natuur en de dieren genieten van Het boerenleven. Iedereen doet vooral wat hij zij zelf wil en kan. Het boerenleven, Petra Vlooswijk, Achthoven Oost 3, 3417 PC Montfoort (voorheen IJsselstein).
Stichting Pulse Wonen in een wijk waar u zich thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich voor in. We organiseren dit samen met burgers: we zoeken ideeën en vragen, stimuleren en faciliteren initiatief, mobiliseren en coördineren vrijwillige inzet. Met een groepje professionals en een hele grote groep vrijwilligers bereiken we heel veel. Missie Pulse is daarmee dé welzijnsonderneming van en voor inwoners van IJsselstein en Lopik. Onze missie is om de kwaliteit van wonen en leven voor inwoners te vergroten: thuis en in de buurt. Waarbij we werken aan passende deelname en bijdrage aan de maatschappij door iedereen.
Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland, locatie IJsselstein, wil vluchtelingenkinderen een onvergetelijke ervaring bieden. Wij zijn op zoek naar een spons(oren) om een trip naar de Efteling mogelijk te maken. Wij willen kinderen een nieuwe, leuke herinnering geven in plaats van de mogelijk traumatische herinneringen uit hun thuisland. Wie wil ons daarbij helpen?! Als tegenprestatie kunnen wij zorgen voor u eigen onvergetelijke herinnering! Wij hebben een sponsor gevonden voor een uitgebreide rondvlucht in een sportvliegtuig naar een provincie van eigen keuze.Voor contact: Dennis Remmel, teamleider locatie IJsselstein. 06 10 22 98 29 dremmel@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
Mannenkoor Wij zijn een mannenkoor met 55 leden. Ons repertoire bestaat uit een verscheidenheid van liederen van klassiek via religieus naar modern. Ook zingen wij stukken in diverse talen. De uitvoeringen bestaan uit kersconcerten, stukken uit musicals en opera’s en eigen producties. Er is altijd begeleiding van een pianiste of er wordt een muzikaal ensemble ingehuurd. Wij willen graag een hedendaags repertoire brengen en graag een verjonging van ons koor doorvoeren. Wij kunnen vrijkaarten leveren voor concerten.
Pilot Werk & Studie Statushouders IJsselstein Ons team zet zich in om IJsselsteinse statushouders snel aan duurzaam (betaald of onbetaald) werk of een bijbaan te helpen en/of te begeleiden naar een studie of werkstage in hun eigen vakgebied. Al 25 mensen vonden werk of een bijbaan en 24 personen zijn begonnen met een studie. Een mooie start van een nieuwe toekomst. Graag komen wij in contact met nog meer werkgevers die met ons in gesprek willen over mogelijkheden voor werk, bijbaan en stage. Je vergoot het sociaal kapitaal van je onderneming en krijgt er een goede werknemer bij. Voor meer info pauline@grunberg.nu *Wij werken samen met Vluchtelingenwerk en de gemeente IJsselstein.
Vrouwenkoor Amuse Vrouwenkoor Amuse, we kunnen optreden, zingen 4 stemmig met een divers repertoire. We vragen een podium om op te treden en PR ondersteuning.
Bedrijven Wat heeft het bedrijf te bieden
MKBfruit Wij zijn een dochteronderneming van ThuisGebracht, Thuisgebracht levert al langere tijd Groenten- en fruitpakketten aan de deur. Terwijl MKBfruit zich focust om fruitpakketten bij bedrijven te leveren. Wij kunnen vers fruit voor een gunstige prijs leveren en in overleg kunnen we dit ook als tegenprestatie doen.
Sent RF Sent RF is en eenmanszaak met Hoogfrequent techniek als Specialiste. Zijn specialisme bevind zich in de volgende gebieden: Radio communicatie Omroepzenders analoog en digitaal Indoor radio dekking Antennesystemen Zijn klanten zijn. Leveranciers van apparatuur en installaties, OOV organisaties, systeem eigenaren, Beheersoranisaties, (lokale) omroepen, ontwikkelaars van RF elektronica, ....
Dubois Organizing We zijn gespecialiseerd in het plannen, ordenen en organiseren aangaande werkprocessen en werkomgevingen. O.a. kwaliteiten, lean en communicatie zijn topics die van belang zijn tijdens dit traject. Voor de beursvloer heb ik het volgende aanbod: hulp bij het creëren van overzicht in uw werkruimtes met de 5S methodiek (kantoor/magazijn oid) óf in een werkproces (stroomlijnen hiervan). Meld u zich bij Karen Bos.
Momenten van Leven Wij zijn een winkel/ontmoetingsplaats voor alle momenten in het leven, van geboorte, huwelijk, overlijden, religie, verjaardag tot aan alle feestdagen. Voor al deze momenten hebben wij mooie, passende en bijzondere cadeaus. Tevens is onze winkel uitermate geschikt voor het houden van lezingen en workshops, met alle voorzieningen die hervoor nodig zijn.
Stigho Electro BV Stigho Electro is een elektro technisch installatieburo. Wij maken en onderhouden installaties op gebied van elektrotechniek, branddetectie, inbraakdetectie, cctv, service & onderhoud en domotica.
Kimara Toko & Partycatering Zoeken naar organisatie die willen helpen in de keuken en winkel werkzaamheden, schoonmaken etc. En bezorgers met een bezit van rijbewijs voor de bezorging, en of stand-by van ons Filipijns-Indonesisch maaltijden en partycatering. Inruil van tegen prestatie van ons gratis catering voor de organisatie, verenigingen of stichtingen leveren voor de lieve vrijwilligers op een feestelijke dag/avond te verwennen met ons lekker gezonde maaltijden/hapjes uit ons Aziatisch -Filipijns-Indonesisch catering. Of inruil van een gratis kookworkshop gezamenlijk op hun eigen keuken locatie te leren, gezellig samen eten en drinken wat ze zelf bereid en gekookt op een avond.
Sportfondsenbad De Hooghe Waerd Wij zijn het zwembad in ijsselstein, en we zijn benieuwd of we nog wat kunnen betekenen voor andere ondernemingen. Wendy is van de marketing en Miranda is de manager van het zwembad
2605 Marketing Mijn naam is Nathalie Krom van 2605 Marketing. Ik help ondernemers en marketingteams om meer rendement uit de marketing te halen. Als marketingcoach help ik je bij het formuleren van een marketing-groei-strategie en het inzetten van groeiversnellers, zodat je met je business of vereniging naar het volgende niveau kan groeien. www.2605marketing.nl M: 0629546924
Vrienden:


Sjonic Digital Media


Fulco Theater


Ronde Tafel 178


ZZPijl

nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen?

Beursvloer IJsselstein stuurt 6x per jaar een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden en
(oud-)deelnemers. Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de jaarlijkse beursvloer. Schrijf u nu in om niets te missen!

Wanneer

Woensdag 28 november, 17:00

Volg ons:

Waar

Overtoom 3
3401 BK IJsselstein
Of klik hier voor de Google Maps link

Ontwerp en realisatie door Sjonic